Hoeveel argumenten in een betoog?

2020-05-31

Hoeveel argumenten in een betoog?

Je vertelt dus of je voor of tegen de stelling bent. Tot slot besteed je in de inleiding aandacht aan wat jij gaat doen in dit betoog. Je noemt de argumenten die je gaat gebruiken om jouw standpunt te onderbouwen. Gebruik hier hooguit vier argumenten die je met een woord of korte zin noemt.

Hoe maak je een goed betoog?

Hoe schrijf je een betoog?

  1. De inleiding. In de inleiding van een betoog introduceer je, net als in alle andere teksten, het onderwerp.
  2. De kern. In de kern van je betoog behandel je per alinea een argument voor je standpunt.
  3. Het slot. In het slot van je betoog noem je nogmaals kort je argumenten voor je standpunt.

Hoe sluit je een betoog af?

Het slot van een betoog is een conclusie of een samenvatting. Een conclusie is het gebruikelijkst: de stelling wordt herhaald en de belangrijkste argumenten worden in andere bewoordingen nogmaals gegeven. Voeg geen nieuwe argumenten meer toe!

Hoeveel alineas heeft een betoog?

Alinea 1: Inleiding. Alinea 2: Stelling. Alinea 3: Argumenten voor. Alinea 4: Argumenten tegen.

Wat is tegenargumenten?

Tegenargument definities naamw. Verbuigingen: tegenargumenten een argument dat men tegen iets inbrengt Voorbeeld: `Ik was niet onder de indruk van zijn tegenargumenten.

Hoeveel woorden is een betoog?

Schrijf een betoog van 450 tot 600 woorden.

Hoe maak je een goed standpunt?

Standpunt: Ik vind dat de regering geen goed milieubeleid voert. Standpunten herken je aan signaalwoorden als: ik vind, volgens mij, kortom, alles bij elkaar genomen denk ik dat, dus. En om een standpunt hard te maken zal een schrijver komen met een aantal argumenten (= de argumentatie) om je te overtuigen.

Hoe maak je een goede inleiding voor een betoog?

Een pakkende inleiding van je betoog schrijven

  1. Start met een ongebruikelijk detail.
  2. Doe een krachtige stellingname.
  3. Citeer een beroemde persoon.
  4. Begin met een pakkende anekdote over het onderwerp.
  5. Start met één of enkele opmerkelijke feiten, bijvoorbeeld statistische gegevens.