Hva skjedde i Norge 1913?

2020-07-15

Hva skjedde i Norge 1913?

I 1913 vedtok et enstemmig storting å innføre stemmerett for kvinner på like vilkår som for menn. Selv om allmenn stemmerett nå var innført, var det likevel fortsatt personer som ikke fikk stemme ved valg. Dersom man mottok, eller hadde mottatt, noen form for offentlig økonomisk støtte, fikk man ikke stemme ved valg.

Når fikk kvinner likestilling i Norge?

I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978 og har som formål å fremme likestilling mellom kvinner og menn; i første paragraf er det bestemt at «loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling». I 2017 ble likestillings- og diskrimineringsloven innført.

Når fikk kvinner rett til utdanning?

I 1884 fikk kvinner så rett til å studere og ta eksamen ved alle fakulteter ved universitetet. I 1903 kunne språkforskeren Clara Holst som den første kvinnen forsvare en doktoravhandling i Norge, og i 1912 ble Kristine Bonnevie den første kvinnelige professoren.

Hvilken dato fikk kvinner stemmerett i Norge?

Liste over innføring av allmenn kvinnelig stemmerett

År Land
1913 Norge
1915 Danmark, Island
1917 Russland
1918 Østerrike, Tyskland, Polen, Litauen

Hva skjedde i 1901?

september – USAs president William McKinley blir skutt av Leon Czolgosz og Theodore Roosevelt 42 år, blir USAs yngste president. 10. desember – Nobelprisene blir utdelt for første gang i Stockholm og i Kristiania.

Hvem hadde stemmerett i Norge i 1909?

Det var alminnelig stemmerett for alle menn over 25 år. Kvinner hadde stemmerett for første gang, begrenset til dem som: var norske borgere. hadde fylt 25 år.

Når fikk vi en lov om likestilling i Norge?

Likestillingsloven av 2013 erstattet den tidligere loven av 9. juni 1978 med samme navn. Formålet med loven var å fremme likestilling mellom kjønnene i alle deler av samfunnet. Loven forbød diskriminering på grunnlag av kjønn, og stilte krav om aktivt arbeid for likestilling.

Hvordan var kjønnsrollene på 1800 tallet?

Radikale kjønnsforskjeller Det krevdes både penger og tjenerskap for å ha frue og stue «på stas». Og det var strenge krav for kvinner som ønsket å tilhøre kretsen av dannede damer. Det var for eksempel ikke akseptabelt for kvinner i de øvre sosiale lag å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet – eller arbeid overhodet.

Når startet kvinnebevegelsen?

USA – den første organiseringen for kvinners likerett Declaration of Sentiments, en ”Holdningserklæring” ble underskrevet av rundt 100 kvinner og menn på kvinnesaksmøtet i Seneca Falls i 1848. Dette møtet regnes som starten på den organiserte kvinnebevegelsen.

Når fikk kvinner kjøre bil?

Publisert 08.03.2013 , oppdatert 08.03.2013 . I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Kjøre bil har de gjort lenge, men det er først i løpet av de siste 50 årene at de virkelig har stilt inn førersetet, festet beltet og belaget seg på å bli der en stund.

Når fikk alle stemmerett?

Stemmeretten i Norge ble allmenn for menn over 25 år i 1898 og for kvinner i 1913. I 1920 ble stemmerettsalderen senket til 23, i 1946 til 21, i 1967 til 20 og i 1978 til 18 år.

Hva kjennetegner 1901 reformen?

Rettskrivinga av 1901 var den første rettskrivingsendringa for landsmaal (nå nynorsk) etter at landsmaalet blei likestilt med rigsmaal (nå bokmål) i 1885. Tidligere hadde det ikke vært noen offisiell normal, men folk hadde sett på Ivar Aasens normal som ei rettesnor.